สวัสดีครับ! ผมครูแบงค์ครับ

 

ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์จัดแสดงประวัติและผลงานของผมนะครับ

ในเว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วย ประวัติ ผลงาน บทเรียนออนไลน์

ยูทูปชาแนล ของผมเอง เชิญรับชมได้เลยครับ

90นคร1.jpg

นายนคร สร้อยสน

ครู คศ.1

 

Phone:

082-1080475

 

Email:

Nakorn@csw.ac.th

 

Address:

108/1 หมู่ 8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง

Date of Birth:

28 สิงหาคม 2536 อายุ 26 ปี

วันเดือนปีที่รับราชการ

5 พฤษภาคม 2560  อายุราชการ 3 ปี

  • YouTube
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
ประสบการณ์การทำงาน
 
2560-ปัจจุบัน

ครู

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2559-2560

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

EDUCATION
 
2561-2563

ปริญญญาโท (กำลังศึกษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2555-2560

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2549 -2554

มัธยมศึกษา

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

 
SKILLS
 

Microsoft ExCel - Advanced

Microsoft Word - Advanced

Power Point - Proficient

Adobe - Proficient

English - Good

IT support - Advanced